Zarzadzanie procesem pozyskiwania funduszy ze środków unijnych na inwestycje

Kompleksowe podejście oznacza naszą współpracę z wnioskodawcą w trzech głównych obszarach:

Identyfikacji i wskazania dostępnych form dofinansowania ze środków unijnych i krajowych oraz zdefiniowanie przedsięwzięć kwalifikujących się do objęcia pomocą, w tym:

  • analiza planów rozwojowych i oczekiwań inwestora,
  • opracowanie indywidualnej strategii wykorzystania funduszy,
  • dobór programu (źródeł finansowania) do założeń projektu inwestycyjnego (budowa konsorcjum, optymalizacja finansowa).

 

Pomoc w pozyskaniu wsparcia, z uwzględnieniem przygotowania wymaganej dokumentacji i pomocy w trakcie negocjacji z odpowiedzialnymi podmiotami:

  • przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej, czyli wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami,
  • opiniowanie i korekta wniosków przygotowywanych samodzielnie,
  • pomoc w negocjacjach warunków umowy o dofinansowanie.

 

Rozliczanie realizacji projektu inwestycyjnego oraz rozliczanie wsparcia otrzymanego w związku z inwestycją:

  • pomoc na etapie rozliczania uzyskanej dotacji,
  • przygotowanie sprawozdań z realizacji projektu oraz wniosków o płatność,
  • monitoring realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie.