Badania kultury organizacyjnej

 

Konieczność adaptacji organizacji do zmian zachodzących w jej otoczeniu wymaga rzetelnej diagnozy jej kultury organizacyjnej. Bez jej zrozumienia proces zarządzania zmianami obarczony jest bardzo wysokim ryzykiem niepowodzenia. Nasi eksperci posiadają kompetencje umożliwiające im rzetelną analizę kultury organizacyjnej, która z kolei warunkuje trafność w dobrze nowych instrumentów zarządzania organizacją oraz poprawność ich stosowania. Wyniki prac naszych ekspertów posłużyć mogą do optymalizacja stylu zarządzania, wzmocnienia integralności organizacji, udoskonalenia jej polityki komunikacyjne (wewnętrznej i zewnętrznej), poprawy jakości polityki personalnej.

Ważnym elementem naszej oferty jest analiza potencjału organizacyjnego uczenia oraz projektowanie ścieżek służącym wzmacnianiu tego kluczowego dla współczesnej organizacji zasobu rozwojowego. Bez odpowiednio ukształtowanego potencjału uczenia się organizacje zatracają zdolność adaptacyjną tracąc tym samym przewagę konkurencyjną na dynamicznie zmieniającym się rynku.

Prowadząc badania kultury organizacyjnej posługujemy się między innymi technikami; pogłębionych wywiadów indywidualnych i grupowych, gier sytuacyjnych, analizy danych statystycznych, paneli ekspertów oraz paneli interpretacyjnych.