Programowanie oraz ewaluacja polityk i programów publicznych

W naszym zespole znajdują się osoby posiadające kompetencje akademickie i praktyczne doświadczenie w zakresie programowanie oraz ewaluacja polityk i programów publicznych. To ostatnie jest efektem prac zrealizowanych na rzecz urzędów centralnych i regionalnych.

W prowadzonych pracach wykorzystujemy nowoczesne metody programowania i ewaluacji (ilościowe i jakościowe) w tym analizę SWOT, matrycę logiczną, metaplan, mapę oddziaływania, wywiady, kwestionariusze, zogniskowane wywiady grupowe, studia przypadków, obserwacje uczestniczące, analizy z wykorzystaniem grupy porównawczej, modele makroekonomiczne, metody statystyczne, analiza wielokryteriową, analizę kosztów i korzyści). Posługując się tymi metodami kierujemy się zasadą ich twórczej triangulacji.

Istotnym elementem naszej oferty jest jej zakorzenienie w światowym dorobku polityk publicznych, zarządzania publicznego oraz ekonomii behawioralnej. W konsekwencji nasze usługi cechują się innowacyjnością w sferze metodologicznej i oryginalności w wymiarze konceptualnym, a tym samy przyczyniają się od do budowania przewagi konkurencyjnej naszych Klientów.