Tworzenie dokumentów wykonawczych dla realizacji programów i projektów publicznych

Ważne miejsce w naszej ofercie zajmuje pomoc, którą oferujemy naszym Partnerom w zakresie sporządzania dokumentów wykonawczych dla realizacji programów i projektów publicznych.

W szczególności mowa o takich dokumentach jak studia wykonalności, analiza kosztów i korzyści oraz analizy sieci czy też programy wykonawcze stanowiące podstawę dla realizacji polityk i programów. Ważnym elementem naszej oferty jest także usługa polegająca na budowaniu systemów monitorowania i ewaluacji procesów realizowanych polityk i programów. Przygotowywane przez nas dokumenty cechują się rzetelnością analityczną, starannością programową oraz wysokim stopniem operacjonalizacji.

Nasza oferta wykracza poza przygotowanie tych dokumentów i obejmuje także wsparcie we wprowadzaniu zmian zarządczych w organizacji, bez których niemożliwa byłaby ich realizacja. Zmiany te odnoszą się do sfery kompetencyjnej, organizacyjnej, kadrowej, finansowej, informatycznej i kontrolnej.