HMR Doradztwo Strategiczne s.c.

ul. Partyzantów 21

31-435 Kraków

NIP PL 945 209 86 92

Adres korespondencyjny:

HMR Doradztwo Strategiczne s.c.

Ul. Makolągwy 23D/5

02-811 Warszawa

Zapraszamy do kontaktu:

E-mail: office@hmrconsulting.pl

:


NOTA PRAWNA

Zadaniem strony www.hmrconsulting.pl jest dostarczenie informacji o firmie HMR Doradztwo Strategiczne s.c., jak również ogólnych informacji o jej działalności, osiągnięciach i poglądowej ofercie. Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność zawartych tu informacji mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia. Nie możemy zatem przyjmować odpowiedzialności za wszelkie błędy, a tym samym konsekwencje wynikające z korzystania z naszej strony. Żadna informacja zawarta na tej stronie nie może być uważana za ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie należy działać lub zaniechać działania w oparciu o zawarte tu informacje. Za wszelkie uwagi odnośnie błędów strony www.hmrconsulting.pl będziemy wdzięczni. Prosimy o przesyłanie ich drogą mailową na adres office@hmrconsulting.pl

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, (dalej jako RODO), HMR Doradztwo Strategiczne s.c., ul. Partyzantów 21, 31-435 Kraków, NIP PL 945 209 86 92 (dalej także jako Administrator) informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HMR Doradztwo Strategiczne S.C. Administrator nie jest zobowiązany do wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu: Realizacji umów o pracę (dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem umowy oraz w ramach obowiązku prawnego – Art. 6 ust 1, lit. b. i c. RODO), Realizacji umów cywilnoprawnych (dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem umowy oraz w ramach obowiązku prawnego – Art. 6 ust 1, lit. b. i c. RODO), Ewidencji w bazie marketingowej i wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności (dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – Art. 6 ust 1, lit. a. RODO), Ewidencji danych osobowych w bazie kontrahentów i wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności (dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora – Art. 6 ust 1, lit. f. RODO). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisu prawa lub na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą: do momentu odwołania zgody lub upływu okresu na który zgoda została udzielona (w przypadku przetwarzania danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a. RODO), przez okres 6 lat od dnia wygaśnięcia umowy (w przypadku przetwarzania danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b. RODO), przez okres wymagany przepisami prawa (w przypadku przetwarzania danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c. RODO), do wygaśnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (w przypadku przetwarzania danych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO). Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku danych udostępnionych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, gdy wynika to z przepisu prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw możesz się z nami skontaktować: e-mailowo: office@hmrconsulting.pl lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres korespondencyjny firmy HMR Doradztwo Strategiczne s.c. z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Politykę prywatności HMR Doradztwo strategiczne s.c. znajdą Państwo na stronie Polityka prywatności serwisu HMR Consulting.