Doktor nauk technicznych, inżynier budownictwa lądowego, Master of Business Administration (MBA, specjalizacja administracja publiczna), uprawniony urbanista. Specjalista w zakresie metod zarządzania miastami, odnową i rewitalizacją miast, procesami rozwoju i inwestowania, planowania przestrzennego, polityki transportowej i systemów transportowych, gospodarki komunalnej, rozwoju instytucjonalnego, jakości usług publicznych.

Autor publikacji naukowych oraz prac badawczych związanych z gospodarką przestrzenną (urbanistyką operacyjną, rewitalizacją, ekonomiką przestrzeni), prac planistycznych (miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prognoz skutków finansowych planów miejscowych) oraz wdrożeń w zakresie funkcjonowania administracji publicznej (rozwój instytucjonalny, wspomaganie procesów decyzyjnych). Zajmuje się nie tylko badaniem przestrzeni, zmian i zjawisk z nią związanych, ale koncentruje się na racjonalnym zarządzaniu przestrzenią, w tym na działalności władz publicznych, które tworzą podstawowe reguły użytkowania przestrzeni.

Jest wykładowcą na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie i pracownikiem naukowym Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie. Współpracuje także z Politechniką Krakowską i Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

Powrót na stronę "O nas" ›