Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) oraz studiów podyplomowych w zakresie Master of Public Administration. Od trzeciego roku studiów związany z Katedrą Gospodarki i Administracji Publicznej, w której obecnie jest adiunktem. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu polityki innowacyjnej, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, metod planowania i analizy przedsięwzięć publicznych. Autor licznych publikacji naukowych z dziedziny polityki innowacyjnej oraz ekspertyz i badań ewaluacyjnych zrealizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego czy Parlamentu Europejskiego.

Powrót na stronę "O nas" ›