dr habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kierownik Zakładu Zarządzania Relacjami Organizacji w Katedrze Administracji Publicznej. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie – Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka (1982) oraz Harvard Business School – Program for Management Development (1993). Stypendysta Fulbrighta – Oregon State University, College of Business (1996). Rzeczoznawca Towarzystwa Naukowej Organizacji i Kierownictwa – specjalność Organizacja i Zarządzanie (od 1993).

Kierunki zainteresowań naukowo-badawczych: doskonalenie (diagnozowanie i projektowanie) struktur i procesów zarządzania przedsiębiorstwem i organizacjami publicznymi, negocjacje społeczno-gospodarcze, analiza i rozwiązywanie konfliktów organizacyjnych, zarządzanie zmianami i relacjami organizacyjnymi
Autor około 250 publikacji oraz wielu projektów naukowo-badawczych. Posiada także znaczny dorobek dydaktyczny, zwłaszcza w zakresie stosowania aktywizujących metod uczenia. Przeprowadził szereg szkoleń dla praktyków, przede wszystkim na temat negocjacji i zarządzania konfliktami. Uczestniczył w realizacji i wdrożeniu kilkudziesięciu ekspertyz i projektów doradczych, głównie z zakresu doskonalenia struktur i procesów w przedsiębiorstwach i organizacjach publicznych. Doświadczenia praktyczne zdobywał także jako członek rad nadzorczych przedsiębiorstw.

Hobby: negocjacje, literatura obyczajowa, muzyka rockowa, kuchnia egzotyczna.

Powrót na stronę "O nas" ›