Profesor zwyczajny w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (Wydział Ekonomii i stosunków Międzynarodowych). Kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego. Koordynował szereg projektów badawczych. Uczestniczył w 6 stypendiach naukowych. W 1994 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych, a w 1998 r. został mianowany profesorem zwyczajnym. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. W latach 90. pełnił funkcję szefa zespołu doradców wicepremiera ds. gospodarczych, pełnomocnika rządu ds. reformy zabezpieczenia społecznego oraz członka Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP. W latach 2001–2005 był posłem na Sejm RP. Od października 2001 r. pełnił funkcję ministra pracy i polityki społecznej a od stycznia 2003 r. ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej. Od czerwca 2003 r. także wiceprezesa Rady Ministrów. Przygotował plan naprawy finansów publicznych (tzw. plan Hausnera). W rządzie Marka Belki (od maja 2004 r. do marca 2005 r.) był wicepremierem, ministrem gospodarki i pracy. Koordynował wówczas prace nad Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007-2013. Laureat wielu nagród, m. in. nagrody Kisiela oraz nagrody im. Władysława Grabskiego. Redaktor naczelny kwartalnika „Zarządzanie Publiczne”. Ma w swym dorobku ponad 250 publikacji naukowych. Przewodniczący Rady Programowej Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, uczestniczył jako ekspert w kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych poświęconych między innymi rozwojowi lokalnemu i regionalnemu, projektowaniu instrumentarium stymulowania procesów rozwojowych, tworzenia polityk i programów publicznych, społeczeństwu obywatelskiemu i ekonomii społecznej.

W dotychczasowych projektach spełniał rolę eksperta ds. metodologii prac diagnostycznych i projekcyjnych. Do zakresu jego obowiązków należało wytyczanie zasad realizacji poszczególnych zadań przewidzianych w projektach, ocena jakości ich wykonania oraz nadawanie im spójności merytorycznej. Ponadto odpowiadał za redakcje merytoryczną kluczowych projektów w tym mapy potencjału oraz pakietu implementacyjnego oraz za opracowanie zestawu rekomendacji końcowych.

Powrót na stronę "O nas" ›