Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomii, tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ koordynacji sieciowej na innowacyjność regionu (przykład województw małopolskiego i świętokrzyskiego). Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), specjalność Gospodarka i Administracja Publiczna. Od 2005 r. związany z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (MSAP UEK) oraz Katedrą Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Katedra GAP UEK). Od marca 2014 r. Dyrektor MSAP UEK. Asystent w Katedrze GAP UEK. Uczestnik ponad 20. projektów badawczo-wdrożeniowych w zakresie analizy polityk publicznych, innowacyjności oraz rozwoju regionalnego, w tym projektów w ramach 6. i 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Autor kilkunastu publikacji oraz kilkunastu prac badawczych z zakresu polityk publicznych, w tym polityki innowacyjnej, polityki regionalnej i polityki rozwoju.

Powrót na stronę "O nas" ›