Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Copenhagen Business School w zakresie Master of Public Administration. Od 1997 r. pracownik Akademii Ekonomicznej w Krakowie, początkowo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, której był dyrektorem w latach 2005–2008. Specjalizuje się w problematyce zarządzania publicznego, prowadzi badania nad polityką publiczną i zarządzaniem rozwojem. Autor 70 publikacji o tej tematyce.

Uczestnik wielu projektów badawczych i aplikacyjnych dotyczących lokalnej, regionalnej i centralnej administracji publicznej oraz polityki spójności Unii Europejskiej. Autor i współautor kilkudziesięciu ekspertyz i opracowań przygotowanych na zlecenie, w tym m.in.: The Public Governance Review of Poland. Background Report (OECD), Moving towards a more result/performance – based delivery system in Cohesion Policy (CSIL Mediolan, Parlament Europejski), Założenia krajowego systemu standaryzacji usług publicznych (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), National Performance Reserve in Poland. Performance-based case study (CSIL Mediolan, Parlament Europejski), Założenia projektu badawczego: analiza oczekiwanych efektów restrukturyzacji i ich wpływu na rynek pracy (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), An Analysis of the European Added Value of European Structural and Innovative Funding (CSIL Mediolan, Parlament Europejski), Programowanie strategiczne i jego realizacja jako narzędzia polityki rozwoju (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), Wzmacnianie zdolności administracji publicznej w zakresie wykorzystania wskaźników w procesie programowania społeczno-gospodarczego rozwoju kraju i jego regionów (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), Ewaluacja Śródokresowa Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2007-2013 (Zarząd Województwa Małopolskiego). Współautor metody Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI).

Powrót na stronę "O nas" ›