Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe z zarządzania finansami firm w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w problematyce prawa administracyjnego, zamówień publicznych, procedur inwestycyjnych oraz funduszy europejskich.

Powrót na stronę "O nas" ›