Adiunkt w Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i prezes zarządu Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. Ekonomista, absolwent specjalności Zarządzanie firmą oraz Gospodarka i Administracja Publiczna UEK. W 1997 uzyskał tytuł Master of Business Science Administration w Uniwersytecie Sztokholmskim, a w 2003 r. – tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Autor i współautor ponad 140 publikacji obejmujących tematykę ewolucji koncepcji i metod zarządzania, historii myśli organizatorskiej, zarządzania informacjami i metodologii zarządzania, w tym zarządzania jakością. Członek: Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, European Academy of Management, European Group for Organizational Studies, Association for Information and Image Management.

Oprócz prac naukowo-badawczych podejmowanych w obszarze metodologii zarządzania bierze udział w projektach szkoleniowo-doradczych w roli eksperta do spraw zarządzania organizacją.

Strona prezentacyjna dr hab. Marka Ćwiklickiego

Powrót na stronę "O nas" ›