Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa), Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Illinois (dyplom MBA). Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich w przedsiębiorstwach związanych m.in. z sektorami przemysłu maszyn budowlanych, handlu zagranicznego i mediów w Polsce i za granicą.

Od 1994 roku konsultant, trener i ekspert w zakresie m.in. zarządzania strategicznego, marketingu przemysłowego, analiz sektorowych, zarządzania jakością, ewaluacji i monitoringu projektów, rozwoju instytucjonalnego i regionalnego. Realizował wiele skomplikowanych projektów dla korporacji międzynarodowych, MSP, administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych. Posiada doświadczenie w zakresie przygotowywania propozycji projektów, kierowania projektami oraz ich ewaluacji dla instytucji i programów Unii Europejskiej, Banku Światowego, Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), programów bilateralnych (Japonia, Holandia, Dania) m.in. w Polsce, Danii, Holandii, Ukrainie i Uzbekistanie.

W projektach realizowanych przez firmę pełni rolę eksperta ds. zarządzania. Wykonuje również zadania o charakterze koordynacyjnym.

Powrót na stronę "O nas" ›