Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Pracowała przez 16 lat w organach administracji podatkowej. Przez 12 latach pracowała w firmach audytorskich i konsultingowych, KPMG i PricewaterhouseCoopers. W PwC była wicedyrektorem w departamencie podatkowym, kierowała działem podatkowym w biurze PwC w Krakowie. Jest biegłym rewidentem, wpisanym na listach Ministra Finansów pod numerem 3024/2465.

W projektach spełnia zadania związane z obsługą finansową realizowanych przedsięwzięć.

Powrót na stronę "O nas" ›