HMR Doradztwo Strategiczne s.c. jest profesjonalnym zespołem eksperckim łączącym kompetencje akademickie z praktycznymi doświadczeniami z sektora publicznego i prywatnego. Specjalizujemy się w szeroko pojętym doradztwie strategicznym. Współpracujemy z instytucjami sektora publicznego, przedsiębiorstwami, samorządami terytorialnymi, administracją publiczną, uniwersytetami i instytucjami badawczymi.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Wartości

Współpracując z naszymi klientami nie tylko przestrzegamy najwyższych standardów merytorycznych ale równie wielka wagę przywiązujemy do respektowania standardów etyki zawodowej. Nasze relacje z korzystającymi z naszych usług oparte są na partnerstwie i zaufaniu.

Misja

Misją naszego zespołu jest wspieranie organizacji sektora publicznego i prywatnego w ich dążeniu do doskonalenia stosowanych przez nie mechanizmów i instrumentów zarządzania. Wierzymy, że w ten sposób nasza praca przyczynia się do osiągania celów tych organizacji oraz realizacji aspiracji ich pracowników i interesariuszy.